ช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ที่จังหวัดน่าน

เราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดน่านในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ผู้จัดการบีชูสาขาอุดมสุขของเรา คุณบัว ทำให้เราทราบว่าความเป็นอยู่ของผู้คนในบ้านเกิดของเธอยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเนื่องจากมีสภาพยากจน คุณบัวจึงได้ทำการติดต่อไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามถึงความต้องการที่อยากให้ทางเราช่วยเหลือ สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการประกอบไปด้วย หนังสืออ่านเล่น อุปกรณ์กรการเรียนต่างๆ และการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนของห้องน้ำและสนามเด็กเล่น เราตัดสินใจว่าจะให้มี 1 วันแห่งการบริจาค คือวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ร้านที่เข้าร่วมคือ 1.บีชูสาขาอุดมสุข 2.บีชูสาขาตะวันนา 3.บีชูสาขาสยามสแควร์วัน รายได้ทั้งหมดจากการทำทรีตเมนต์ในวันที่ 14 ธันวาคม