ในความเป็นจริงคือไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดของอาการผมร่วงเป็นหย่อม ไม่ว่าจะเกิดในเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ ซึ่งอาการนั้นขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นจะมีโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือไม่ โดยผู้ที่อายุน้อยมักจะมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมมากกว่า

ปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์ 40เปอร์เซ็นของคนที่อายุต่ำกว่า 30 ปี นั้นมีปัญหาผมร่วงเป็นลักษณะของวงแหวนเนื่องจากคนในครอบครัวมีปัญหานี้เช่นเดียวกัน