Grand Opening บีชู สาขาสยามสแควร์วัน

บีชู สาขาสยามสแควร์วันจัดงาน Grand Opening ไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย ทำให้วันนี้ถือเป็นวันที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก

โดยวันเปิดร้านอย่างเป็นทางการมีเพื่อน ๆ พ่อแม่พี่น้อง คนในครอบครัว และลูกค้ามากหน้าหลายตามาร่วมฉลองกับวันสุดพิเศษของ ทีมงาน JNJ

และนี่คือภาพบรรยากาศของวันนั้น